Kreds 10

Generalforsamling

Se beretning, dagsorden og referat ovenover.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2020 kl. 16.00 på Nordvangskolen, lærerværelset. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter inkl. valg af formand, næstformand og kasserer.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest tirsdag den 3. marts 2020.

Beretning og bilag udsendes elektronisk.