Kreds 10

Generalforsamling

Se beretning, dagsorden og referat ovenover.