Online indmeldelse

Sådan indmelder du dig.

For at blive medlem af Glostrup Lærerforening og dermed Danmarks Lærerforening skal du udfylde en elektronisk indmeldelsesblanket, som du finder via link på foreningens hjemmeside her.

Der logges ind med NEM ID.