Lokalaftale om arbejdstid for lærere og børnehaveledere på Glostrup Skole

Der er indgået arbejdstidsaftale - læs mere hér

Se selve aftalen hér