Kreds 10

Generalforsamling

Se beretning, dagsorden og referat ovenover.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 18. marts 2021 kl. 16 på Nordvangskolen - derefter spisning for tilmeldte. Alternativt virtuelt via Google Meet, hvis det grundet Sundhedsstyrelsens retningslinjer ikke er muligt at gennemføre generalforsamlingen fysisk.

Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest tirsdag den 2. marts 2021.

Beretning og bilag udsendes via mail.