Kreds 10

Kredsstyrelsen

Glostrup Lærerforening har en kredsstyrelse, som består af 6 tillidsrepræsentanter, 4 tillidsrepræsentantsuppleanter, kredsformand, næstformand og kredskasserer.

Kredsstyrelsen holder ca. 15 møder om året og en årlig generalforsamling i 1. kvartal. Kredsstyrelsen indgår aftaler med kommunen om løn- og arbejdsforhold, opstiller overenskomstkrav, afholder medlemsmøder, arrangerer kredskursus for medlemmerne, og afholder møder med udvalgte lærergrupper. 

Tillidsrepræsentanten aftaler arbejdsforholdene på skolen og er den kollega, som kan løse opståede problemer i samarbejde med skolens ledelse. 

Kredsformand:
Thomas Bo Jensen
Mobilnr. 20 82 96 41
E-mail: tbje@dlf.org
Kursusansvarlig

 

 Thomas Jensen Billede 2021

  Næstformand:
  Anna Højlund
  Mobilnr. 28 92 32 96
  E-mail: anna@dlf.org 

  Kasserer:
  Anders Falkenberg Nilsson
  E-mail: anil@dlf.org
  Arbejdsmiljøansvarlig   

  Tillidsrepræsentanter:

  Glostrup Skole:
  Anna Højlund
  Mobilnr. 28 92 32 96
  E-mail: anna@dlf.org 

  Matrikler:

  Søndervangskolen:
  Lotte Busk
  E-mail: lottebusk@hotmail.com 

  Nordvangskolen:
  Marianne Frandsen
  E-mail: mariannef77@gmail.com

  Vestervangskolen: 
  Charlotte Borup                    
  E-mail:   Pædagogisk ansvarlig

  Skovvangskolen:
  Anders Jørsum
  E-mail: andersjolle@hotmail.com 

  BUC:
  Sarah Nørreskov 
  E-mail: thomassarah55@hotmail.com 

  CDS: 
  Heidi Sømmergaard
  E-mail: gogadaep@hotmail.com