Arbejdsliv

Psykisk arbejdsmiljø

Klik på ovenstående link og læs om, hvilke aftaler Glostrup Kommune har.

Stress og stressrelateret sygdom er meget alvorligt og kan i værste fald være invaliderende for den der rammes. Det er en svær sygdom at forholde sig til, for den er svært at se. Det er ikke som et brækket ben, der synligt bliver pakket ind i gips og har et fastlagt forløb mod helbredelsen. Derfor er man også meget ofte længe om at erkende, at man er syg. Mange, også omgivelserne, mener jo at man bare skal tage sig sammen!

Det man skal ”tage sig sammen til” er at få kontaktet sin leder og sygemeldt sig! En tommelfingerregel mht. stress og stressrelaterede sygdomme er, at jo længere tid man ikke gør noget, jo længere tid tager det at blive rask igen.
Husk at overholde Glostrup Kommunes retningslinjer for sygemeldinger.

Bliver man syg af stress/stressrelateret sygdom kan det være en god ide at sikre sig at få en lægelig vurdering af sin tilstand. Man skal altså henvende sig til sin egen læge og få en korrekt og fagligt begrundet sygemelding. Vær opmærksom på, at der ikke skal skrives en lægeerklæring som dokumentation for sygdommen på dette tidspunkt! Det kommer først senere i forløbet, hvis ens leder anmoder om det jf. Glostrup Kommunes retningslinjer for sygemelding.

Kontakt også din TR eller din AMR som kan hjælpe dig med at holde styr på alle paragrafferne osv. 

Glostrup Kommunes Hovedudvalg har udarbejdet retningslinjer for håndtering af mobning, chikane, vold og trusler om vold. De bliver løbende revideret for at indarbejde erstatningsnævnets anbefalinger om politianmeldelse af voldsager.

Udsættes man for vold og/eller trusler om vold skal de som udgangspunkt anmeldes til politiet af lederen. Man får tilbudt akut krisehjælp i psykologsamarbejdet Trekanten til 3 samtaler, som evt. kan forlænges. Tilbuddet gives gennem egen leder. I særlige tilfælde kan tilbuddet gives via tillidsrepræsentant og Personaleafdelingen.  

Kommunen gennemfører én gang om året en trivselsundersøgelse, hvor der spørges ind til vold og trusler og holdningen fra arbejdsgivers side er at alt skal anmeldes til politiet.

Hovedudvalget får én gang om året tilbagemelding fra alle arbejdspladser om, hvordan man forebygger og håndterer vold og trusler om vold.

Man kan også henvende sig til Danmarks Lærerforening, som har en rådgivningsordning. Man finder denne på http:/dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/psykisk-arbejdsmiljoe/raadgivning-om-psykisk-arbejdsmiljoe

Hvis du er i tvivl eller ønsker yderligere vejledning er du altid velkommen til at kontakte din TR, din AMR eller Kredsen. Vi vil alle gøre vores bedste for at hjælpe dig.