Lokalaftale om arbejdstid for lærere og børnehaveledere på Glostrup Skole

Lokalaftale om arbejdstid for lærere og børnehaveledere på Glostrup Skole.

Se den underskrevet aftale hér

Emner

Målgruppe