Medlem Medlemskab

Ledige

Det er a-kassen, der udbetaler dine dagpenge og hjælper dig, hvis du bliver ledig. Husk, at du som ledig har mulighed for at søge kontingentnedsættelse. Kontakt kredsen for nærmere information.

Hvis du bliver ledig, kan du læse mere hér