Medlem Medlemskab

Nyansat i folkeskolen - og hvad så?

Velkommen

Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere m.fl.

Derfor har Danmarks Lærerforening udarbejdet en kortfattet oversigt over centrale elementer i lærernes ansættelsesvilkår. Har du brug for yderligere information – eller er der forhold, du er i tvivl om – kan du rette henven­delse til din tillidsrepræsentant. Du kan se hvem der er din tillidsrepræsentant her.

Vi anbefaler også at du orienterer dig på denne hjemmeside, som er opdateret med lokale og centrale emner i forhold til din ansættelse.

Hent oversigten "Nyansat i folkeskolen - og hvad så?" via dette link