Medlem Medlemskab

Startmedlemskab

Medlemmer, der første gang indmeldes i foreningens fraktion 1 eller 2, bevilges 50 % kontingentnedsættelse de første 6 måneder af medlemskabet.

Undtaget herfra er medlemmer, der er omfattet af karens.

Medlemmer der kredsflyttes fra Lærerstuderende Landskreds, er ikke omfattet af Startmedlemskab.

Genindmeldelser i fraktion 1 eller 2, hvor vedkommende tidligere kun har været medlem af Lærerstuderendes Landskreds, tildeles Startmedlemskab.


Ny dimitterede:

Ny dimitterede, der overflyttes fra Lærerstuderendes Landskreds får bevilget fuld kontingentfritagelse i 2 måneder efter afsluttet uddannelse og derefter 50 % kontingentnedsættelse i 4 måneder.